Privacyverklaring

Zuidenwind coaching & training
Pastoor Oberieweg 20
6285 AL Epen
KvK: 14114298
BTW-nummer: 820667729B01

In deze privacy verklaring leest u welke persoonsgegevens van u
door ons worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Zuidenwind coaching & training
Zuidenwind biedt coaching of training aan individuen of
groepen/teams met als doel dat het individu of de groep zich
ontwikkeld in de richting van een van te voren gezamenlijk overeen
gekomen resultaat.
Voor meer informatie over onze werkwijze kunt u onze website
raadplegen of contact met ons opnemen via info@zuidenwind.eu

Wanneer bewaren wij uw gegevens?
Er zijn een aantal situaties waarin uw gegevens door Zuidenwind
verzameld kunnen worden. Het is daarom goed dat u weet wat
daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens
kan aangeven.Ā Daarover gaat deze verklaring.

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Zuidenwind in
de volgende situaties:

– Het versturen van nieuwsbrieven.
Zuidenwind stuurt via e-mail nieuwsbrieven.
Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor
bestemde formulier op de website van Zuidenwind.
Of u ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een
traject bij ons heeft gevolgd.
U kunt zich ten allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van
deze nieuwsbrief.
Uw gegevens zullen dan onmiddellijk uit ons bestand worden
verwijderd.

– Contact opnemen via telefoon of email.
Enkele gegevens kunnen worden verzameld als u contact opneemt
met Zuidenwind via de telefoon, mail of website.
Wij bewaren enkel de benodigde gegevens om een voorstel of een
dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam,
e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
Deze gegevens worden door ons zorgvuldig, vertrouwelijk
en respectvol behandeld.
Deze gegevens worden niet verkocht aan anderen.
Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen
samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van
geautomatiseerde verwerkingen.

Delen met derden
Uw gegevens worden enkel gedeeld met anderen als er sprake is
van een opdracht tot een traject door bijvoorbeeld uw werkgever.
Dit delen van informatie gebeurt dan enkel na inzage en met uw
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang zoals redelijke
bedrijfsuitoefening of wettelijke verplichtingen.
(Zoals een accountant of belastingadviseur, vanwege inzage in
facturen met adresgegevens).

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?
Uw gegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer
bewaard dan 2 jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie.
De gegevens van potentiƫle klanten worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

*Er is een uitzondering: als ondernemers zijn we wettelijk verplicht
onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar
te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact met ons op via info@zuidenwind.eu.

Virginie Kosumi
Lea Schellekens
Zuidenwind coaching & training
Mei 2018