Paard-en-Coaching

Bij deze vorm van coaching worden paarden
ingezet met als doel om deelnemers te laten
reflecteren op hun functioneren.
Deze vorm van feedback is heel direct.
Paarden zijn behulpzaam bij het versterken van
authenticiteit. Zij spiegelen niet alleen gedrag maar
reageren ook op iemands innerlijke houding en
werkelijke intenties. Het paard helpt in feite de
werkelijkheid te nemen zoals die zich aan
jou als mens voordoet zonder oordeel.
Dat is misschien wel de beste interventie die
een coach iemand kan geven.

Tijdens de sessies wordt gewerkt met één of meerdere
paarden (afhankelijk van de leerdoelen/vraagstukken).
Binnen een afgesloten cirkel werken de deelnemers
vanaf de grond. Het paard wordt dus niet bereden.
Ervaring met paarden is niet van belang.

Deze vorm van coaching kan op drie niveaus plaatsvinden.

1. Gedragsniveau
Het gaat hierbij om het gedrag en het handelen van de
deelnemer en de effecten hiervan.

2. Intrapsychisch niveau
Het paard fungeert als spiegel voor de  innerlijke
gemoedstoestand van de deelnemer. Het gedrag
van het paard wordt gebruikt als metafoor voor de
vraagstelling. Zegt je hoofd iets anders dan je gevoel,
dan zal het paard reageren op je gevoel. Het reageert
op je innerlijke boodschap en daagt je uit
om eerlijk te zijn tegenover jezelf en anderen.

3. Systemisch niveau
Het paard kan iets of iemand representeren uit het
systeem van de deelnemer (familie, groep, team, organisatie).
Op dit niveau komt het voor dat het paard vervangen
kan worden door één of meer menselijke deelnemers
(representanten) om meer informatie te krijgen over
het systeem. Dit heet een opstelling. Doel van de opstelling
is om eventuele systemische dynamieken aan het licht te
brengen en/of op te lossen.

Voor wie? 
Particulieren, bedrijven, therapeuten, trainers en coaches.

 • Particulieren: jongeren, volwassenen, paren en gezinnen
 • Bedrijven: managers/leidinggevenden, werknemers en teams
 • Overheid: leidinggevenden en ambtenaren
 • Scholen: directie, leerkrachten, leerlingen en studenten
 • Trainers, coaches, therapeuten: paard-en-coaching kan een bijzondere en verhelderende aanvulling zijn op uw programma.

We werken graag met u samen!

Wanneer?
Paard-en-Coaching kan ingezet worden bij vraagstukken rondom:

 • stellen van grenzen en assertiviteit
 • angst en zelfvertrouwen
 • loopbaan en re-integratie
 • motivatie
 • rollen en posities
 • de invloed van non-verbale communicatie
 • teambuilding
 • begeleiden van veranderingsprocessen

De praktijk laat zien dat de effecten van deze manier
van werken duurzaam zijn.