Nieuwsbrief
Jaargang 5, 1

Maart 2014
NB
 
In deze
nieuwsbrief...Testimonials


Een vak in ontwikkeling


Systemische sessie in woord en beeld


 

Zoeken naar evenwicht

Onze manier van werken is en wordt nog steeds gevoed door verschillende methodieken, opvattingen en theorieën.
Afhankelijk van de vraag, het thema of het beoogde doel van
de klant heeft een bepaalde manier van werken de voorkeur.

Als mens leven we altijd in groepen of systemen.
We groeien op in een familie, we gaan naar school, krijgen
relaties, leven in een buurt, werken in een organisatie etc.
Binnen deze systemen kun je als mens te maken krijgen met
situaties die onoplosbaar lijken, patronen die zich steeds lijken
te herhalen. Vanuit je verstand is al lang helder dat je het anders
wilt en dat het anders moet, maar toch lijk je als vanzelf steeds
weer in diezelfde valkuil te trappen. Onbegrijpelijk. De balans is
dan ver te zoeken.

Daarom zetten we in deze nieuwsbrief de spotlight op een manier
van werken die in dat soort situaties misschien wat meer licht op
de zaak kan werpen. Een bepaalde manier van werken die ons
telkens weer vervult met verwondering, Systemisch Werken.

 

 


vl

 

  Testimonials  


Soms is de ervaring naar aanleiding van een systemische
sessie moeilijk in woorden te vangen. Woorden schieten te kort.
Een gedicht of een schilderij kan uitdrukking geven aan dat wat
ten diepste geraakt en bewogen is.
’Hai lieve 2,

Ja, het was heel bijzonder en ik ben jullie en Monia, Odin en
de kudde en de wind eeuwig dankbaar (zonder overdrijven)
voor jullie liefdevolle aandacht en rust en het mij weer terugroepen
als ik te snel ging of te veel in m'n hoofd zat of als ik aan mezelf voorbij
ging (dat is echt een thema!!). 
De verbinding met en bescherming, zichtbaar gemaakt door Odin,
goh wat een rijkdom! 
Met die steun, het zien en horen en getuige zijn van het echt
ellendige lot van mijn voorouders heeft me diep geraakt en op
dat moment kon ik echt zien dat het hun lot is.

Vannacht sliep ik goed en lang en dat is redelijk uniek.
Wel een wonderlijke onrustige droom over mijn sport-schoenen
die onder rare omstandigheden gestolen werden.
Ook rondom het thema gewicht en eten lijkt er iets veranderd, rustiger. 

En dan die ontroerende, prachtige tekst van Huub Oosterhuis. 
Daar gaat 'het' echt om en daar helpen jullie met die prachtige, terecht edele,
dieren aan mee! 

'Open mij, lees mij, breek mijn zegels.
Dat ik niet gesloten blijf.
Tevergeefs geschreven. 
Open mij, wek mij, roep de dag uit.
Dat ik opsta uit de slaap en het licht verwelkom. 
Neem mij, lees mij, geef mij adem en
het lied klinkt als kristal, helder woord ten leve'
Huub Oosterhuis.

Warme groet, omhelzing en dikke zoen van een kalm,
gelukkig mens, vanuit haar 'er vliegt een vogel onder mijn
huis' huisje in Almere”.
Wen Colenbrander
Begeleider/Counselor

 
 
 
 
Schilderij gemaakt na een systemische sessie
Paard-en-Coaching. Anoniem

 
 
Schilderij
 
Een vak in ontwikkeling
 


Verdiepingsmodule systemisch werken
met teams & paarden


De verdiepingsmodule systemisch werken met teams en paarden heeft als doel de coach zodanig toe te rusten dat je paarden vanuit het systemisch perspectief kunt inzetten bij teamontwikkeling.

Een terugblik:
Systemisch werken met teams en paarden, de naam van de
opleiding die we onlangs hebben afgerond.
Iedere keer naar het oosten van het land om negen dagdelen
zelf te ervaren, te oefenen en te luisteren naar wat onze kennis
weer heeft aangevuld.
Werken met teams vraagt om het geheel te zien, te kijken naar
welke bestemming het betreffende team zich beweegt.
Tegelijkertijd vraagt het om alert te zijn op de organisatie achter
het team, op de geschiedenis en op de personen die een team vormen.
Zoveel tegelijk en tegelijk zoveel.

Maar waar de meeste informatie te halen is, is het paard.
Het paard laat patronen zien, laat zien hoe de samenwerking is
en waar het in dit team om gaat. En dat is niet omdat een paard
het team daarmee wil helpen of dat hij daar iets van vindt.
Het is omdat een paard gericht is op overleven. En om goed te kunnen
overleven moet die helder hebben hoe het zit met de orde, met de balans
tussen geven en nemen en de binding, hoort iedereen er wel bij.

Ook wij als Zuidenwind waren oefenobject. In de ruim met water gevulde rijbak zochten we de diepste plassen mijdend onze plek. Samen met de paarden,
black en white, dancing together,
side by side through stormy weather.
En dat was het zeker, letterlijk en figuurlijk.

Wil je als team de uitdaging eens aangaan, meld je en
we kijken samen waarmee we van dienst kunnen zijn.
Waarschijnlijk zonder stormy weather, maar wel met een
warme Zuidenwind!

 
 
bak
  Systemische sessies in woord
en beeld
 


Impressies uit de praktijk


Als we werken met paarden in systemische sessies weten we dat
het paard absoluut leidend is.
We hebben leren vertrouwen op wat het paard ons laat zien.
Een paard is nooit vooringenomen en lijkt altijd te reageren op
de hoogste systeemdruk. Hij is afwisselend representant of maakt helder
welke dynamiek er speelt.
Dit is voor ons waarneembaar door de houding van het paard,
het gedrag of de positie die hij in relatie met de mens of de
mensen waarmee hij het contact aangaat inneemt.
Iedere beweging van het paard, hoe klein ook, is voor ons de vervolgstap
in de sessie. Het volgen van het paard en de daaruit voortkomende
interventies maken het vaak verrassend en net
even anders dan onze hypothese die we naar aanleiding van de
intake hebben. Een paard laat zich niet leiden door een gewenste uitkomst of
door wat we graag zouden willen. We kunnen slechts
zo goed mogelijk vertalen én ondertitelen wat zichtbaar mag worden.
Een oordeelloze manier van werken met verrassende uitkomsten
en een lang doorwerkend effect.

Helaas zijn niet alle beelden in woorden te vatten en zijn
woorden vaak niet volledig dekkend voor dat wat was.

 
 
Paard-en-Coaching
   
In verbondenheid staan mens en paard tegen over elkaar.
Alsof een onzichtbare lijn tussen beiden is gespannen.
Het paard draait zich om en gaat afgewend in lijn voor de deelnemer
staan en is niet meer beschikbaar. Ondertussen lijkt de deelnemer
te beseffen waar dit over gaat. Emoties komen en het paard zet een
stap naar voren. De deelnemer helt letterlijk mee naar voren,
een groot verlangen is zichtbaar, alsof ze de onzichtbare lijn
probeert vast te houden.
Na een tijdje spreekt de deelnemer uit dat ze nog wat tijd heeft
gekregen en draait langzaam om naar de toekomst.
Terwijl de deelnemer omdraait, draait het paard tegelijk om en
staat steunend erachter.

 
zusje

 


Terwijl ze haar plek zoekt in de bak, volgt het paard.
Plots zakt het paard door zijn benen en gaat plat op
de grond liggen. Vreemd! We schrikken en vragen ons af:
„is er iets met het paard aan de hand, is het paard ziek"?
De deelnemer kijkt stil toe en dan alsof opeens de herinnering
komt bovendrijven zegt ze huilend
“mijn oudste zusje is overleden”.
Het oudere zusje dat al gestorven was voordat de deelnemer
geboren was. Een onbewust en stil verdriet om een onbekend
zusje dat om erkenning lijkt te vragen.

 
 
  Systemische sessie in beeld
 
 
Uitreiken
overzien
belast
toekomst
Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Meld u zich dan hier af.