Header

Nieuwsbrief voorjaar 2015                                    jaargang 6, 1 - april 2015

---

 In deze nieuwsbrief:

Welkom
Testimonials
Zelf ervaren? Meer weten? Samenwerken?
Een vak in ontwikkeling
De kracht van de kudde
Workshop met Jane Koerts, Phoenix-opleidingen
Samenwerking
Fysieke intelligentie met Horse Sense

Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat onze laatste nieuwsbrief verscheen.

Een druk jaar met stormachtige ontwikkelingen, maar ook situaties die het best te omschrijven
zijn als ‘momentum’, het gevoel van overlopende gezamenlijke energie, gericht op hetzelfde.

Terugblikkend op 2014 valt op dat het thema ‘samenwerking’ in belangrijke mate leidend is geweest.

Vanuit onze eigen persoonlijkheden en gevoed door de kudde die veelvuldig onze leermeester
is, kennen wij een streven naar synergie. Eén en één is overstijgend aan twee.
Het is ook daarom dat wij vaak kiezen voor een coach en meta-coach situatie, vooral als we
met paarden werken.

Maar waar samenwerking soms spontaan ontstaat, is het houden en ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie op de lange termijn als een goed huwelijk; je moet er aan blijven
werken. Het is een avontuur van aftasten, afspraken maken, maar ook soms elkaar ontmoeten
op diep persoonlijke niveau.

Na een samenwerking binnen Zuidenwind van inmiddels alweer 7 jaar, maar ook vanuit
onze zoektocht om tot verbreding en verdieping te komen van ons aanbod door intense
samenwerking met anderen, wordt duidelijk dat het in elk geval niet vanzelf gaat.
Maar op die bijzondere momenten waarop alles lijkt samen te vallen ontstaat er een
enorme meerwaarde voor onze klanten. En daar doen we het tenslotte voor.
 

Inmiddels durven we te stellen dat we door alle ontmoetingen en ervaringen veel geleerd
hebben over dit thema. 
In deze nieuwsbrief staan we hier graag bij stil.

Wilt u ook meer leren over samenwerken? Meld u gerust!
We delen graag met u wat wij leerden en wie weet ontstaat er opnieuw een
mooie samenwerking.

Tenslotte, "None of us is as smart as all of us." --Ken Blanchard

Testimonials

Deze keer twee testimonials passend bij het thema ’samenwerking’.
Een echtpaar, een streven naar levenslange verbinding, en een testimonial naar aanleiding
van een gezamenlijk coachingstraject met een van onze partners. 

Meer lezen.

Zelf ervaren? Meer weten? Samenwerken?

Neem vrijblijvend contact met ons op. 
We bespreken graag de mogelijkheden voor:

• samenwerking

• een presentatie over de mogelijkheden en de
   effecten
van het inzetten van paarden in organisaties of persoonlijke trajecten

• het doen van een sessie

• het bijwonen van een workshop

• de organisatie van een proeverij

• een teamuitje

• andere vragen of ideeën

Een vak in ontwikkeling

Evenals voorgaande jaren hebben we ook afgelopen periode geïnvesteerd in onze
professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Een must voor elke trainer, counselor of coach. Althans dat is ons standpunt.
Maar ook hier is samenzijn en samenwerken een onmisbaar ingrediënt voor succes. 

Waardevolle leermomenten zijn telkens weer de, al dan niet georganiseerde ontmoetingen,
van collegiale consultatie, supervisie en intervisie met collega therapeuten, coaches en paardencoaches.

Wat een rijkdom!

De kracht van de Kudde met Linda Kohanov

Linda is één van de grondleggers van het inzetten van paarden
bij coaching, counseling en training. Tevens ook een bekend schrijfster van vele boeken hierover.

Op 7 juli 2014 waren we te gast op de Kasteelhoeve Wange in
België voor een workshop met Linda Kohanov “De kracht van
de kudde - Leiderschap voor de 21e eeuw'.

Meer lezen.

Workshop met Jane Koerts, Phoenix-opleidingen.

Op 12 december 2014 gingen we samen met onze mede-systemische collega’s in Zuid-Limburg
onder de bezielende begeleiding van Jane Koerts aan de slag met onderzoeken van de
systemische wetmatigheden: binding, ordening en balans.

Jane Coerts begon haar loopbaan als wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam.
Jane is opleider en supervisor aan de post-hbo-coachopleiding van de Alba academie. 

Meer lezen.

Samenwerking

Ontmoeting, leren en samenwerken inspireert en leidt regelmatig tot nieuwe initiatieven.
Om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de vragen 
van onze klanten werken wij graag
samen met collega-professionals op allerlei gebied.

Er is een aantal bedrijven waar we tot wederzijds genoegen zeer regelmatig mee werken. 
In het kader van het thema van deze nieuwsbrief staan we hier graag bij stil.

Meer lezen.

Fysieke Intelligentie met Horse Sense

In de huidige samenleving geven mensen steeds vaker aan dat ze langdurig stress ervaren en een constant opgejaagd gevoel hebben. Ondanks grote inspanning levert dit te weinig bevestiging en zelfvertrouwen en blijkt achteraf dat steeds weer over grenzen wordt gegaan. Hoe zou het zijn als je prioriteiten kunt stellen, je innerlijke rust weet te behouden, zelfvertrouwen kunt ontwikkelen en je …

Meer lezen.