Nieuwsbrief  2-2016                                                jaargang 7, februari 2016

---

 In deze nieuwsbrief:

Segmentatie en integratie
Testimonials
Zelf ervaren? Meer weten? Samenwerken?
Een vak in ontwikkeling
EQForce


Segmentatie en integratie

In onze missie en visie schrijven wij:
“Zuidenwind wil medewerkers van
organisaties en individuele personen
graag begeleiden bij
het (her)ontdekken 
van hun innerlijke kracht en persoonlijke drijfveren.

Het resultaat waarnaar we streven is
dat mensen weer vanuit eigenheid en persoonlijke motivatie aan de slag
kunnen en zelf de verantwoordelijkheid
nemen om ervoor te zorgen dat deze
situatie wordt onderhouden.”

“Individuele personen en organisaties”. Spreken we hier van segmentatie?

De start van onze loopbanen kent een focus op het terrein van de counseling en het therapeutisch werken.
Uit eigen ervaring kennen we het belang van het hebben van aandacht voor de mens in de organisatie. 

Een terechte aandacht, zo blijkt uit de volgende cijfers.
Wereldwijd voelt 80% van de werknemers zich ontevreden met zijn werk.
Wereldwijd spenderen we gemiddeld 90.000 uren van ons leven aan werk. 

In Nederland brengen we weliswaar ‘slechts’ een dikke 40.000 uren door op onze werkplek.
Maar ook in Nederland zijn twee op de drie personen niet tevreden over hun baan. Interessant
hierbij is dat men vaak niet ontevreden genoeg lijkt om er iets aan te doen en dat is jammer!  

Een werknemer brengt immers een groot deel van zijn tijd op het werk door. 

Een goede werkomgeving, die past bij jouw drijfveren en ambities, die rekening houdt met
jouw geschiedenis en omstandigheden, is dan van groot belang.

Het belang van goede samenwerking, goede werkafspraken, aandacht voor de persoon,
een helder doel en goed leiderschap. 

Onze missie/visie lijkt te suggereren dat we twee verschillende doelgroepen ‘bedienen’.
Een zogenaamde particuliere tak en een tak die meer gericht is op bedrijven.
Een ogenschijnlijke opdeling, omdat in al onze trajecten de focus ligt op het ontdekken van
eigenheid en motivatie, ongeacht of dit een privé- of een werksituatie betreft. 

Het is nu juist deze combinatie van aandacht voor én kennis van de omgeving, het systeem,
de organisatie en onze jarenlange ervaring in de counseling, die maakt dat we ons onderscheiden
en daardoor aanvullend zijn in samenwerking. 

Virginie en Lea
Maart 2016


Testimonials

Paard-en-Coaching, 'Een flashlight ervaring' 
Door Hans Muller, Oktober 2015 

De eerste sessie. Wat een ervaring was dat!
Het gespiegeld worden door Klaas;  gevoel durven tonen, kwetsbaarheid.
Dit gaf mij een gevoel van wederzijds vertrouwen, van ‘puurheid’.

Meer lezen.

Een bijzonder dag
Door Ada Steketee-Paauwe

www.stepaa.nl
December 2015

Zeven jaar geleden, in 2008, begon het allemaal.
Samen volgden we bij Bureau Wind de opleiding  ‘Systemisch werk met paarden’.
Dat we nog steeds contact hebben is voor mij even zo bijzonder.

Meer lezen.


Zelf ervaren?

 

Meer weten?

 

Samenwerken?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden voor:

• samenwerking

• een presentatie over de mogelijkheden en de 
   effecten van het inzetten van paarden in organisaties of persoonlijke trajecten

• het doen van een sessie

• het bijwonen van een workshop

• de organisatie van een proeverij

• een teamuitje

• andere vragen of ideeën 


Een vak in ontwikkeling

Evenals voorgaande jaren hebben we ook afgelopen periode geïnvesteerd in onze 

professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Een must voor elke trainer, counselor of coach. Althans dat is ons standpunt.

Afgelopen periode besteedden we aandacht aan het verdiepen van onze vaardigheden
met betrekking tot ons therapeutisch werken, maar ook aan ontwikkelingen die
de zakelijke markt kunnen bedienen. 

Naast deze scholing waren er ook de waardevolle leermomenten, de al dan niet georganiseerde
ontmoetingen van collegiale consultatie, supervisie en intervisie met collega therapeuten,
coaches en paardencoaches.

Tweedaags Seminar met Prof. Dr. Franz Ruppert.
‘De basis van een identiteitgerichte psychotrauma theorie en – therapie’ 

In dit seminar werd de verbinding gelegd tussen vroeg trauma als dieper
liggende oorzaak van psychische en lichamelijke symptomen en
de methode van het werken met opstellingen. 

Meer lezen.EQForce,


een vormgegeven samenwerking

Zuidenwind werkt graag en veelvuldig samen met andere trainers, coaches en therapeuten.
In onze eerder nieuwsbrieven hebben we een aantal van deze collega’s reeds aan u voorgesteld.

Met een van onze partners René Raats van Odygós ontwikkelden wij in 2015 een bijzonder aanbod, EQForce.

In het verleden combineerden beide bedrijven al vaker hun specifieke deskundigheid, namelijk
het meetbare van de DISC-analyse en het ervaringsgerichte van het werken met paarden.

Ons enthousiasme, maar vooral dat van eerdere deelnemers, heeft ertoe geleid dat we de handen
in elkaar hebben geslagen en tot de ontwikkeling zijn gekomen van EQForce.
 

Inmiddels organiseerden we reeds enkele ervaringsdagen en teamtrainingen volgens
dit unieke concept. We zijn trots om te kunnen vermelden dat alle dagen waren volgeboekt en
dat de deelnemers zonder uitzondering zeer enthousiast waren na afloop.

Een volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 14 maart 2016.
Ook voor deze middag is reeds bijna het maximaal aantal deelnemers bereikt. 

Heeft ook u interesse in deelname aan een dergelijke ervaringsdag
en wilt u ervaren wat EQForce voor u individueel of voor een team kan betekenen? 

Stuur een mail via info@zuidenwind.eu.
We houden u graag op de hoogte of maken een afspraak voor een gesprek. 
Meer informatie over EQForce kunt u vinden in onze flyer.